Vybudovanie virtuálneho pomníka je bezplatné.

 Ak chcete pomôcť, môžete dobrovoľne prispieť na prevádzku cintorínu.
 Aj malá suma nám pomôže udržiavať chod stránok.

Ďakujeme. 
Číslo účtu: SK24 8360 5207 0042 0074 8572 (mBank )